Mr Bằng


Tin tức khác
 
Mr Trung

Mr Trung

Front End có kinh nghiệm thực hiện các dự án cắt HTML + CSS cho nhiều dự án quốc tế
Miss Hương

Miss Hương

Từng công tác trong vị trí website designer tại các công ty themes lớn tại Việt nam
Mr Bình

Mr Bình

Điều hành quản lý chung, phát triển marketing online điều phối quản lý nguồn khách hàng
Scroll