Mr Bình


Tin tức khác
 
Mr Bằng

Mr Bằng

Thực hiện nhiều dự án phức tạp với PHP và Mysql, kinh nghiệm 8 năm lập trình website
Mr Trung

Mr Trung

Front End có kinh nghiệm thực hiện các dự án cắt HTML + CSS cho nhiều dự án quốc tế
Miss Hương

Miss Hương

Từng công tác trong vị trí website designer tại các công ty themes lớn tại Việt nam
Scroll